Vol. 32 No. 688 (2020): 688 special issue, XVI МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВИНИ НА НАУЧНИЯ ПРОГРЕС» , 15 - 22 август , 2020 , София

Published: 2020-10-30

Articles