Vol. 28 No. 684 (2020): 684 special issue, XVI МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИНАМИКАТА НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА » , 15 - 22 юли , 2020 , София

Published: 2020-10-30

Articles