Vol. 41 No. 697 (2020): 697 special issue, XVI МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА XXI ВЕК» , 15 - 22 октомври , 2020 , София

Published: 2020-10-30

Articles